Пр. р.1: Приготування розчину солі з певною масовою часткою  розчиненої речовини.

 

Л. р. 1: Виявлення іонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині.

 

Л. р. 2: Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду

Л. р. 3-4: Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу, утворенням води.

 

Додатково!! Цікаво”!!!

Демонстрація. Хімічні реакції, що супроводжуються появою запаху.

Демонстрація. Хімічні реакції, що супроводжуються тепловим ефектом.

Демонстрація. Хімічні реакції, що супроводжуються зміною забарвлення

 

 

Пр. р. 2:Реакції іонного обміну  в розчинах електролітів.

Пр. р. 3: Розв’язування експериментальних задач

Л. р. 5: Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Л. р. 6: Виготовлення моделей молекул вуглеводнів.

Л. р.7: Ознайомлення із зразками виробів із поліетилену.

Л. р. 8: Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом.

Л. р. 9: Дія оцтової кислоти на індикатори.

Л. р. 10:Взаємодія оцтової кислоти з металами лугами, солями.

 

Пр. р. 4: Властивості оцтової кислоти.

Л. р. 11: Взаємодія глюкози з купрум(11) гідроксидом.

Л.р. 12: Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

Л. р. 13:Взаємодія крохмалю з йодом.

.Л. р.14:Кольорові реакції білків.

 

Пр.р. 5: Розв’язування експериментальних задач.