Лабораторна робота 3: Дія розчинів лугів на індикатори.

.   Лабораторна робота 1: Дія розчинів кислот на індикатори.

.   Лабораторна робота 4-5: Взаємодія розчинів лугів з кислотами.

Лабораторна робота 6: Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.

.   Лабораторна робота 2: Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Лабораторна робота 7-8:Взаємодія солей з металами. Взаємодія солей із лугами в розчинні

Лабораторна робота 9: Реакція обміну між солями в розчинні.

Практична робота 1:Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Лабораторна робота 10: Розв’язування експериментальних задач.

Практична робота 2: Розв’язування експериментальних задач.

Лабораторна робота 11: Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію,  Алюмінію,  Сульфуру (VІ).