До вашої уваги відео-досліди, (демонстрації, лабораторні досліди і практичні роботи) передбаченні чинною програмою для 7 класу з хімії

Відео. Що таке речовини! Які вони бувають?

Практична робота №1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я.

Практична робота №2. Розділення неоднорідної суміші.

Практична робота №3 Дослідження фізичних і хімічних явищ.

 

Демонстрації

Добування кисню з гідроген пероксиду.

Збирання кисню витисненням повітря. Доведення наявності кисню. Демонстрація

Спалювання простих речовин Демонстрація. Спалювання складних речовин Демонстрація

Маркування небезпечних речовин

Практична робота №4

Добування кисню з гідроксиду, збирання, доведення його наявності. Демонстрація

Виготовлення розчиників.
Лабораторний дослід
Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.Демонстрації:

Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

Лабораторний дослід
Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.