Л.р. 1: Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

Пр. р. 1: Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках

Л. р. 2-3:Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля. Ознайомлення із різними видами палива.

Л. р. 4: Взаємодія гліцерилу з купрум(11) гідроксидом

Л. р. 7: Окиснення спирту до альдегіду.

Л. р. 5-6: Окиснення метаналю(етаналю) арґентум(І) оксидом. Окиснення метаналю(етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

 

Л. р. 8: Дія етанової кислоти на індикатори.

Л. р. 9: Взаємодія етанової кислоти з магнієм.

Л. р. 10: Взаємодія етанової кислоти з  лугом.

Пр. р. 2: Властивості етанової кислоти.

Л. р. 11: Розчинність жирів.

Л. р. 12-13: Доведення насиченого характеру рідких жирів. Порівняння властивостей мила та синтетичних миючих засобів

Пр. р. 3: Розв’язування експериментальних задач

Л. р. 14:Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

Л. р. 15: Відношення крохмалю до води.

Л. р. 16: Взаємодія крохмалю з йодом.

Л. р. 17:

Л. р.18:Порівняльні властивості термопластичних і термоактивних полімерів

Л. р. 19:Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислоті лугів

Л.р. 20: Порівняння властивостей каучуку і гуми.

Л. р. 22: Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів.

Л. р. 21:Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів(харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієнічної косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів).