Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень»

Мета:

 • повторити, узагальнити та систематизувати знання про прості речовини на прикладі кисню; розвивати вміння писати хімічні реакції, розставляти коефіцієнти, проводити хімічний експеримент;
 • розвивати пізнавальний інтерес, логічність та послідовність мислення; вміння узагальнювати і порівнювати інформацію, застосовувати наявні знання в нестандартних ситуаціях;
 • виховувати самостійність, бережливе ставлення до навколишнього середовища, зокрема до чистоти повітря, толерантність, формувати науковий світогляд.

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, дидактичні картки, смайлики; штатив із пробірками, металевий штатив, дерев’яна скіпка, манган (ІV) оксид, перекис водню, сірники.

   Базові поняття та терміни: кисень, Оксиген, озон, реакція сполучення, реакція розкладу, каталізатор, закон збереження маси, оксиди, колообіг оксигену.

   Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

 «Кисень – це речовина, навколо

якої обертається земна хімія».

Й. Я. Берцеліус   

 

                                                    Хід уроку                                                                                            

 1. Організаційний момент

Перевірка готовності учнів до уроку,  налаштування на роботу і самопочуття.

Якщо учень упевнений у своїх знаннях, чекає хороших вражень від уроку і має відмінне самопочуття – піднімає смайлик  – J, якщо ж справи не такі хороші – :│, якщо ж все погано – L.

Учитель прикріплює на дошці веселий смайл з побажанням мати такий настрій протягом усього уроку.

                 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності       

Учитель                                                                                                                                                                 

Ваших знань з теми Кисень уже достатньо, щоб використовувати їх у різних нестандартних ситуаціях. Сьогодні ми працюватимемо, щоб закріпити наявні знання з теми, узагальнити і систематизувати їх.

Протягом уроку ви працюватимете в дидактичних картках, які бачите перед собою. На деякі завдання ми відповідатимемо разом, а інші – ви вирішите самостійно. По завершенню уроку –  здайте ці дидактичні картки на перевірку. Робота на уроці та  у дидактичній картці забезпечить оцінку кожному учневі класу. 

ІV. Повторення основних фактів,  понять,  правил,  законів.

На дошці прикріплена формула кисню.

Мозковий штурм

 1. Що за формула зображена на дошці?  ( кисень)                                                                              Це проста речовина чи складна? (проста) Чому?
 2. Яку ще просту речову дуже схожу на кисень за будовою ми вивчили? (озон)
 3. Якими хімічними елементами утворені ці речовини? (Оксигеном)
 4. Які умови виникнення горіння? (наявність горючої речовини, доступ кисню, досягнення температури займання).

Отже, ми  уже пригадали деякі факти і фізичні властивості   кисню.

Давайте тепер розглянемо його хімічні властивості.                                                                

Бесіда

 1. Які хімічні властивості характерні для кисню? ( взаємодія з простими та складними речовинами

Щоб наша робота була послідовною пропоную розпочати повторення хімічних властивостей кисню із його взаємодії із простими речовинами.

Сьогодні наш урок не звичний, тому кожне правильно складене рівняння відкриє нам шлях до захоплюючого відеоперегляду. Ми не тільки ще раз згадаємо як записувати хім. реакцію із киснем, а і зможемо побачити багато з представлених реакцій.

На дошці прикріплені зліва і справа від формули кисню формули простих речовин. Учні по черзі виходять і дописують, що утвориться при їх взаємодії з киснем. Розставляють коефіцієнти. Після правильно складеного рівняння увесь клас дивиться відео-дослід.

Використання ТЗН – відеодемонстрація хімічних експериментів:

 • Взаємодія кисню із сіркою, фосфором, вугіллям, алюмінієм.

Таким чином на дошці складаються рівняння декількома учнями, а  всі решта записують їх у дидактичні картки. Опісля, весь клас дивиться на відео як проходять деякі із записаних ними реакцій.

Рівняння, які мають записати учні біля дошки:

Взаємодія з неметалами

 1. Вугіллявзаємодіє з    киснем    з утворенням  вуглекислого газу.

              С  +  О2  = СО2  (+ відео)

 1. Взаємодія з сіркою ( у витяжній шафі )

              S+ O2= SO2 – сульфур (IV) оксид          (+ відео)

 1. Взаємодія з воднем                                       2 + О2 =2 Н2О – гідроген оксид або вода    
 2. Взаємодія з сіліцієм

Si + O2SiO2                          

 1. Взаємодія з фосфором

      4P + 5O2  = 2P2O5        (+ відео)                             

Взаємодія з металами

 1. Взаємодія з кальцієм

2Ca+ O2  = 2CaO                                        

 1. Взаємодія з літієм

4Li + O2  = 2Li2O                                        

 1. Взаємодія з алюмінієм

     4Al + 3O2  = 2Al2O3             (+ відео)                                

 1. Взаємодія з натрієм

4Na + O2  = 2Na2O                                        

 1. Взаємодія з цинком

2Zn + O2  = 2ZnO                                        

 1. Взаємодія з калієм

4K + O2  = 2K2O                                        

Фронтальна бесіда

 • Взаємодію кисню із якими речовинами ми з вами уже записали?(простими)
 • До якого типу належали ці реакції? (сполучення)
 • Які ще хімічні взаємодії кисню нам варто пригадати? ( із складними речовинами)

Вправа «Хімічний пазл»

Учневі потрібно скласти рівняння реакції із прикріплених на дошці карток із формулами. Знаки «+», «=» та коефіцієнти проставляються крейдою. Три учні по черзі виконують це завдання. Розставляють коефіцієнти. Усі решта записують рівняння з дидактичні картки.

Н2S    O2    SO2    О2   H2O    О2   СО2  Н2О    С6Н12О6                                                                                                                                                                                                                                                                 СО2  Н2О    СН4  PH3  H2O    О2  P2O5    О3

 1. 2S + 3O2= 2SO2 + 2H2O – горіння сірководню.
 2. С6Н12О6 + 6О2 = 6 СО2 + 6 Н2О  – рівняння дихання.
 3. CH4  + 2O2  =  СО2 + 2Н2О       – горіння метану.                                                                                                                                                                                            
 1. V. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок

Проведення експерименту «Добування кисню, доведення його наявності»

Інструктаж з БЖД

 1. Виконувати експеримент строго по інструкції.
 2. Перевіряти справність лабораторного приладдя та реактиви перед їх використанням.
 3. Обережно поводитися з вогнем.
 4. Працювати над столом.
 5. Не направляти пробірку, вогонь, чи реактиви в сторону сусіда.

УВАГА!!!  ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРИМЕНТ!  (ЗАПИС НА ДОШЦІ) 

Завдання 1.

Із наявних реактивів і обладнання необхідно обрати лише ті, що необхідні для експерименту.

Перший учень – знавець хімічної лабораторії –  виходить до демонстраційного столу вибирає потрібні препарати і реактиви, дає їм назви та вказує їхню роль в експерименті:

 • дерев’яна скіпка – для перевірки наявності кисню;
 • сірники;
 • Перекись водню Н2О2 – щоб добути кисень Н2О2 → Н2О + О2↑;
 • Манган (ІV) оксид МnO2 – як каталізатор реакції;
 • Корок для пробірки;

 

Другий учень – умілий експериментатор –  проводить експеримент. Здійснює необхідні маніпуляції з реактивами.

 • Наливає у пробірку перекись водню;
 • Додає каталізатор;
 • Закриває пробірку корком;
 • Запалює дерев’яну скіпку і одразу ж тушить її;
 • Занурює тліючу скіпку у пробірку, де зібрався кисень.

 

Третій учень – справжній науковець – пояснює, чому загорілася скіпка, про що це свідчить і чому кисень «не вийшов» із пробірки.

 • Кисень важчий за повітря, тому збирається ближче до дна пробірки.
 • Скіпка загоряється, тому що у пробірці є кисень. Кисень – підтримує горіння.

Четвертий учень – хімік-теоретик –  записує на дошці рівняння цього яскравого процесу

Н2О2 → Н2О + О2↑;

Манган (ІV) оксид МnO2 – як каталізатор реакції;

Фронтальна бесіда (підбиваємо підсумки експерименту)

 • До якого класу речовин належить перекись водню?

Пероксиди.

 • Які речовини утворюються в результаті реакції?

Вода і кисень.

 • Вони прості чи складні?

          Н2О  – складна, О2  – проста речовина.

 • Який тип хімічної реакції ми з вами провели?

Розкладу – з однієї складнішої речовини утворюється кілька простіших.

Самостійна робота учнів з дидактичними картками

Завдання

 • Запишіть ще два рівняння реакції, якими можна добути кисень в лабораторії.

а) Розклад калій перманганату.

2KMnO4= K2 MnO 4 +  MnO2  +O2  ↑

б) Розклад оксидів важких металів.                                                             Оксиди важких металів розкладаються під дією температури.                                 2Нg0 = 2Нg + O2

в) Кисень виділяється під час нагрівання селітри.

2КNO3 = 2КN02 + 02

 1. Підсумок уроку

Учитель запалює свічку

Звернення до класу

 • Діти, чому це полум’я горить?

Тому, що в повітрі міститься кисень!

 • Чи могло б відбуватися горіння без кисню?

НІ!

 • Як ще по іншому називають менш інтенсивний процес взаємодії з киснем?

Окиснення!

На сьогоднішньому уроці ми ще раз пересвідчилися настільки важливою є вивчена нами речовина – КИСЕНЬ. Без нього не можливі процеси окиснення і горіння – а, отже, і життя.

Бажаю, щоб яскравий, сильний вогник знань завжди вас супроводжував у навчанні і робив ваше життя здоровим та успішним.

Учні здають дидактичні картки для перевірки і виставлення остаточних оцінок.

Хвилинка – цікавинка: 

– Рідкий кисень, як і залізо притягується до магніту.

– Організм дорослого чоловіка щодоби споживає приблизно 900 г кисню, а жінки – 600 г

Рефлексія

Що ж, урок наш завершується. Але хотілося б дізнатись які ваші враження. Чи змінився ваш настрій і прагнення вчитись протягом уроку. За таким же принципом, як і на початку уроку, учні демонструють свої враження від уроку з допомогою смайликів.

   VII. Домашнє завдання                                                                                          «Повторити тему « Кисень»                          

Додатки

Увага! Проводиться експеримент!

Дидактична картка

Додаткові завдання

Елементи

Відео до уроку 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *