Самостійна робота, 9 клас,йонні рівняння, розчини

С.р. “Розчини. Йонні рівняння”

Варіант 1

 1. Дисперсні системи – це…
 2. Навести приклади розчинів твердих, рідких і газоподібних речовин в рідких розчинниках (по 2 приклади кожного типу розчинів), які використовуються в побуті.
 3. Які йони не можуть одночасно перебувати в розчині:

Al3+ і Cl;             б) Aq+ і Cl ;           в) H+ і Si O32-.         Відповідь аргументувати.

 1. Розчини. Розшифрувати назву (дати визначення, розповісти про значення).
 2. Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння реакцій між натрій хлоридом й аргентум нітратом. (2бали)
 3. До 300г розчину барій хлориду з масовою часткою солі 18% долили 50г води. Визначити масову частку розчиненої речовини у новому розчині. (3бали)
 4. Яку ви знаєте класифікацію розчинів? Що таке основи з точки зору електролітичної дисоціації. Які бувають основи. Навести приклад.                                 (2 бали)

Варіант 2

 1. Аніони – це…
 2. Нерозчинні або малорозчинні у воді речовини, утворені…
 3. Поясніть, чому для виготовлення розчинів у лабораторії застосовують дистильовану воду
 4. Дисоціація. Розшифрувати назву (дати визначення, розповісти про значення).
 5. Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння реакцій між натрій сульфідом й хлоридною кислотою. (2 бали)
 6. Обчисліть та позначте масову частку калій ортофосфату в розчині, якщо до його розчину масою 150г з масовою часткою солі 0,1 долили воду об’ємом 50мл.: (3 бали).
 7. За яких умов реакція проходить до кінця. Наведіть рівняння реакцій. Які бувають йони . Наведіть приклади.  (2 бали)

С.р. “Йонні рівняння.”

 

Варіант 3

 1. Катіони – це…
 2. Вода – полярний розчинник, тому що…
 3. Розчини речовин із йонним типом хімічного зв’язку проводять електричний струм, тому що
 4. Електроліти. Розшифрувати назву ( дати визначення, розповісти про значення )
 5. Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння реакцій між сульфатною кислотою і калій гідроксидом. ( 2бали)
 6. До розчину масою 200г з масовою часткою магній хлориду 4% додали ще 5г солі. Визначити масову частку розчиненої речовини в новому розчині. 3бали)
 7. Яку ви знаєте класифікацію електролітів за ступенем дисоціації? Навести приклади. Що таке ступінь дисоціації? Від чого він залежить?                                                        (  2 бали)

 Варіант 4

 1. Електролітична дисоціація – це процес…
 2. Розчинення – це фізико-хімічний процес, тому що…
 3. Полярність молекули дає змогу зробити висновок про…
 4. Йонні рівняння. Розшифрувати назву (дати визначення, розповісти про значення).
 5. Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння реакцій між натрій оксидом й нітратною кислотою. (2 бали)
 6. Яку масу калій гідроксиду і води слід взяти, щоб виготовити 250г розчину з масовою часткою лугу 8%?                                                                                                                 (3 бали)
 7. Які умови проходження реакцій йонного обміну до кінця? Навести приклади – рівняння реакцій.. На які 2 види поділяються йони? Які речовини розписуємо на йони, а які ні? (  2бали).

Алгоритм написання йонно-молекулярних рівнянь.

 

Варіант 5

 1. Індикатори. Розшифрувати назву (дати визначення, розповісти про значення).
 2. Розчини речовин із йонним типом хімічного зв’язку проводять електричний струм, тому що…
 3. Аніони – це…
 4. Чинниками, що впливають на розчинність речовин є…
 5. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій між калій гідроксидом й карбон (ІV) оксидом. (2 бали)
 6. Яку масу води слід додати до 250г розчину з масовою часткою оцтової кислоти 9%, щоб добути розчин з масовою часткою розчиненої речовини 3%? (3 бали)
 7. Що таке основи, кислоти і солі з точки зору електролітичної дисоціації? Які йони зумовлюють зміну кольору індикаторів для кислот і для основ? Як відбувається зміна кольору в кислому, лужному та нейтральному середовищах всіх трьох індикаторів? (2 бали)

За підручником Попель, 9 клас,  Хімія

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *