Контрольна робота, самостійна робота, 8 клас, Хімічна зв'язки і кристалічні гратки

С.р. Хімічний зв’язок і будова речовини


Варіант І

І рівень

1. Ковалентним називається зв’язок, що утворюється:

     а) йонами; б) спільною електронною парою;

     в) йонами та спільною електронною парою.

2.Валентність атома Оксигену  в оксидах дорівнює:

     а) ІІ; б) І; в) 0.

3. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляєвалентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____.

ІІ рівень

4. Найбільш полярним є ковалентний зв’язок між атомами:

     а) H-Cl; б)H-N; в)H-S. Чому?

5. Що таке електронегативність? Який елемент періодичної системи має найвищу електронегативність.

ІІІ рівень

6. Дано рівняння реакції: Zn+2HCl = ZnCl2+H2. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули цинк хлориду.

7. Охарактеризуйте елемент № 19.

ІV рівень

8.Запишіть електронну і графічну формулу для N3-.

9.Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: N2, HF, NH3, CH4, H2S, KCl.Поясніть свій вибір

Варіант ІІ

І рівень

1. Йонним називається хімічний зв’язок, що утворюється:

     а) електростатичним притяганням між йонами;

.    б) спільною електронною парою;

     в) йонами та спільною електронною парою.

2. Як визначити валентність атомів у простих речовинах?

3. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p5 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____.

ІІ рівень

4. Вкажіть ряд, в якому наведені лише неполярні молекули:

     а) N2; PH3; H2.                   б) N2; O2; J2.

     в) N2; H2O; NH3.

5. Який зв’язок називають ковалентним. Які є види ковалентного зв’язку.

ІІІ рівень

6. Дано рівняння реакції: 2CuS+O2=2Cu+SO2. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Купрум сульфіду.

7. Охарактеризуйте елемент № 17.

ІV рівень

8. Запишіть електронну і графічну формулу для S4+.

9.Визначте тип хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: SO3, NCl3, ClF3, Br2, H2O, NaCl. Поясніть свій вибірК

Варіант ІІІ

І рівень

1. Речовина з молекулярною формулою F2, утворена хімічним зв’язком:

     а) йонним; б) ковалентним полярним;

     в) ковалентним неполярним.

2. Валентність лужних металів дорівнює:

     а) І,        б) ІІ,           в) 0.

3. У вузлах атомних кристалічних граток розміщені:

     а) полярні і неполярні молекули; б) атоми неметалів;

     в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів.

ІІ рівень  

4.  Вкажіть ряд, в якому наведено лише йонні сполуки:

     а) KCl; ZnBr2; Al2O3;         б) HF; SO3; H2SO4;

     в) K2SiO3; NO2; HBr.

5. Який зв’язок називають йонним? Типи йоннів.

ІІІ рівень

6. Дано рівняння реакції: Н2S+O2 = H2O+S. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули води.

7. Охарактеризуйте елемент № 15.

ІV рівень

8.Запишіть електронну і графічну формулу для Mg2+.

9. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: CO2, PH3, H2, OF2, O2, KF. Поясніть свій вибір.К

Варіант ІV

І рівень

1.Речовина з молекулярною формулою NH3, утворена хімічним зв’язком:

     а) йонним; б) ковалентним полярним;

     в) ковалентним неполярним.

2. Валентність галогенів всполуках з металами дорівнює:

     а) І,        б) VIІ,                  в) 0.

3. У вузлах маталічних кристалічних граток розміщені:

     а) полярні і неполярні молекули; б) атоми металів;

     в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів.

ІІ рівень

4. Вкажіть ряд, в якому наведено лише йонні сполуки:

     а) K2SiO3; NO2; HBr ; б) N2; H2O; NH3; в) KCl; ZnBr2; AlCl3.

5. Дати визначення поняттю кристалічна гратка. Вказати типи кристалічних граток.Навести приклади до кожної з них.

ІІІ рівень

6. Дано рівняння реакції: НgO = O2+Hg. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Меркурій оксиду.

7. Охарактеризуйте елемент № 13.

ІV рівень

8.Запишіть електронну і графічну формулу для К+.

9. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: SO2, NH3, Cl2, SnO2, O2, CaF2. Поясніть свій вибір.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *