Підсумкова контрольна робота 7 клас

Контрольна робота підсумкова

Підсумкова контрольна робота розроблена за чинною програмою для учнів 7-го класу.

Повторити основні відомості та факти з курсу хімії 7-го класу можн апереглянувши відео уроки
https://www.youtube.com/watch?v=xuI7YxdcsyY&list=PL5vqV-t0Um0SCRjF74LQ4aSHwlv82t08L

Контрольна робота № 2 Варіант І

1 рівень (3 бали)

  1. Атом складається:

A) з ядра й електронної оболонки;                  

B) із протонів і електронів;

C) з ядра й нейтронної оболонки.

2. До складу простих речовин входять:

A) тільки один атом;

B) aтоми двох і більше хімічних елементів;

C) aтом одного хімічного елемента;

3. Запис 3О означає:

A) три молекули кисню;

B) три атоми Оксигену;                 

C) три атоми кисню.

  4. Відносна атомна маса Феруму:

A) 112;

B) 56;                 

C) 26

  5. Хімічне рівняння – це:

A) перелік реагентів і продуктів реакції;

B) умовне зображення хімічної реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів;     C) умовне ображення складу речовин до і після реакції.

 6. Формула ферум (ІІІ) оксиду:

A) Fe3O4;

B) Fe2O3;   

C) FeO

Повторити важливі рівняння з теми “Кисень. Добування кисню” можна за посиланням –
https://www.sciencechemistry.org.ua/dobuvannya-kysnyu/

2 рівень (3 бали)

7. Вкажіть умови горіння. Яка частина полум’я найгарячіша?

8. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

       А) Al + S → Al2S3 B) AlCl3 + NaOH→ Al(OH)3 + NaCl

9. Напишіть рівняння розкладу калій перманганату. Розставте коефіцієнти.

3 рівень (3 бали)

10. Обчисліть масову частку Оксигену в сполуці KClO3.

11.Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти, вкажіть тип реакції:

А) Fe + ? → FeS                 B) P + O2→ ?

Б) Al + O2  →                         Г) Al2 O3

4 рівень (3 бали)

12. Скільки електронів містять йони  Al3+ і Fe3+ . Напишіть формули сполук Феруму та Алюмінію  із Оксигеном, які містять йони Al3+ і Fe3+. Визначте в котрій сполуці масова частка Оксигену більша.

або

12. Приготуйте розчин (визначити масу солі та об’єм води) калій хлориду з масовою часткою солі 15%, якщо маса розчину 106 г.


Контрольна робота № 2 Варіант ІІ

1 рівень (3 бали)

  1. Хімічні елементи поділяються на такі:

A) метали й солі;         

B) неметали й оксиди;

C) метали й неметали

2. До складу складних речовин входять

A) aтоми двох і більше хімічних елементів;

B) aтом одного хімічного елемента;

C) тільки два атоми;

3. Запис 4FeO означає:

A) чотири атоми Феруму й чотири атоми Оксигену;

B)чотири молекули ферум (ІІ) оксиду;            

C) чотири атоми Феруму;

  4. Відносна атомна маса Оксигену:

A) 16;

B) 32;                 

C) 8

 5.Реакція сполучення – це реакція, в якій:

A)з однієї простої речовини утворюються ді прості речовини;

B) з двох простих речовин утворюється одна складна;

C) з двох простих або складних речовин утворюється одна складна

 6.Валентність елемента в сполуці з Оксигеном дорівнює ІІІ в оксиді:

A) BaO;

B) SO3;

C) Cr2O3

2 рівень (3 бали)

7. Вкажіть методи добування кисню. На чому вони ґрунтуються?

 8. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

       А) Fe + O2→ Fe2O3 B) Mg + H3PO4→ Mg3(PO4)2 + H2

9. Напишіть рівняння розкладу  KClO3. Розставте коефіцієнти.

3 рівень (3 бали)

10. Обчисліть масову частку Оксигену в сполуці KMnO4.

11.Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти, вкажіть тип реакції:

А) Fe + ? → FeCl3                B) HgO → ?

Б) Mg + O2 →                         Г) Fe2O3

4 рівень (3 бали)

12. Скільки електронів містять йони  Fe2+ і Fe3+ . Напишіть формули сполук Феруму  із  Хлором, які містять йони Fe2+ і Fe3+. Визначте в котрій сполуці масова частка Феруму більша.

або

12. Приготуйте розчин (визначити масу солі та об’єм води) натрій хлориду з масовою часткою солі 5%, якщо маса розчину 57 г.

2 Replies to “Контрольна робота підсумкова”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *