Academic competitions of chemistry

І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

    7 клас
 1. Вкажіть місце розташування наступних хімічних елементів у періодичній системі: Са, С, Mn, Li, S, Н, Al, Na, N. Виберіть 2 елементи і вкажіть звідки походять їх назви.    (3б.)
 2. Складіть план розділення суміші до складу яких входять:

а) мідь, залізні ошурки,  вода, олія.

б) олія, спирт, вода, кухонна сіль, залізні ошурки                               (4б.)

 1. Вкажіть кількість протонів та електронів, нейтронів, заряд ядра, протонне і нуклонне числа у наступних атомах: Літій, Натрій, Оксиген, Сульфур, Хлор, Купрум.      (4б.)
 2. Вкажіть основні правила поводження в хімічному кабінеті. Наведіть приклад можливої небезпеки під час роботи в хімічному кабінеті та вкажіть способи її запобігання. (3б.)
 3. Опишіть для чого використовуються наступний хімічний посуд: ступка, пробіркотримач, тигельні щипці, ложка для спалювання речовин, газовідвідна трубка.     (3б.)
 4. У невеликому місті загальна кількість автомобілів складає 131770 одиниць. Один автомобіль викидає із вихлопними газами 40 кг оксидів Нітрогену в рік, що є причиною кислотних дощів. Яка маса цих оксидів потрапляє в атмосферу міста за добу? (3б.)

 

8 клас
 1. Знайдіть процентний вміст елементів в сполуці Ва3( РО4 )2, FeSO4 (4б.)
 2. Встановіть відповідність: колір індикатора і речовина:

Лакмус (червоний колір)                          а) вода

Лакмус (синій колір)                                 б) луг

Фенолфталеїн (малиновий колір)            в) кислота

Фенолфталеїн (прозорий колір)                                                        (4б.)

 1. Напишіть 3 рівняння реакцій добування кисню і зазначте умови їх перебігу. (3б.)
 2. Галогени, лужні метали та інертні гази:

а) назвіть елементи, які до них відносяться;

б) опишіть, які в них загальні фізичні та хімічні властивості (5б.)

 1. Напишіть відомості про елементи (група, період, число електронів, протонів, нейтронів, порядковий номер, заряд ядра, атомна маса, протонне і нуклонне числа, електронну конфігурацію та графічну формулу, приналежність до маталів чи неметалів):

а) Ті

б)  Fe                                                                                          (4б.)

 

9 клас
 1. Впишіть формули речовин, заповнюючи пропуски в таких рівняннях реакцій. Напишіть рівняння у повній та скороченій йонних формах

… +  = ВаSO4 + КОН

… + Н2О=  Al(OH) 3+ HCl

…  + K2SO3 + KOH = K2SO4 + 2K2MnO4 + H2O

… + … = LiCl + H2O

… + … = BaSO4↓ +2HNO3                                                                                         (5б.)

 1. Невідома газоподібна речовина має густину за повітрям 1,3. Визначте масу зразка цього газу об’ємом 15,68 л. (5б.)
 2. До розчину натрій сульфату масою 250г з масовою часткою солі15 % додали 50 г води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в новому розчині. (5б.)
 3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна добути водень, та вкажіть їх умови. (5б.)

 

10 клас
 1. Запишіть рівняння електролітичної дисоціації таких сполук: Н2 SO3, HClO4, Са(OH) 2, AlBr3, Fe2(SO4)3, Na3PO4                                       (4б.)
 2. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу:

а) CuSO4 + Fe -> FeSO4 + Cu;

б) Fe + Cl2 -> FeCl3                                                                                          (4б.)

 1. Для проведення реакції використали 411 г. барію і 44,8 л азоту. Які речовини можна виявити після закінчення реакції? Вкажіть їх масу (4б.)
 2. Між якими речовинами відбудуться реакції? Напишіть рівняння цих реакцій. Вкажіть тип реакції:

а) СО2 + Н2О

б)NO + O2

в) HCl + Cu                                                                                                                            (4б.)

 1. На суміш натрій карбонату і калій нітрату масою 20,7 г подіяли надлишком хлоридної кислоти, внаслідок чого виділилося 2,24 л. карбон (ІV) оксиду. Обчисліть масові частки солей у суміші. (4б.)

 

11 клас
 1. Визначте невідомі речовини у даних реакціях які описуються такими схемами:

… + 3О2  = 6С + 7Н2О

С2 Н4 + … = СО2 + Н2О

… + 12H2O -» 4Al (OH)3 + 3CH4

… + …  = ClCH2-CH2Cl                                                                        (4б.)

 1. Пропан масою 15г піддали дегідратації. Утворився вуглеводень масою 10,5г. Вкажіть, який вуглеводень утворився. Визначте об’єми газоподібних речовин наявних після реакції. (3б.)
 2. Напишіть рівняння

а) дегідратації бутану та 1-бутену;

б) галогенування пропану та пропену;

в) якісну реакцію на «пі» зв’язок на прикладі етену;

г) гідрогалогенування  пентану та 2-пентену                                 (4б.)

 1. У трьох пронумерованих пробірках знаходяться: метан, етен, розчин натрій сульфату. Як визначити вміст кожної пробірки?  Напишіть рівняння реакцій           (3б.)
 2. Який об’єм метану потрібно використати для добування 5 моль етану реакцією Вюрца, якщо масова частка виходу продукту становить 98%                        (3б.)
 3. Який об’єм газу виділиться під час сплавляння 41 г натрій ацетату з 16 г натрій гідроксиду. (3б.)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *