7 клас

1- Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином оцтової кислоти).

2- Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

3- Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

4-Зразки металів і неметалів.

 1. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (віртуальний).
 2. Добування кисню з гідроген пероксиду.
 3. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.
 4. Доведення наявності кисню.
 5. Спалювання простих і складних речовин.
 6. Виготовлення водних розчинів із певною масовою  часткою  розчиненої  речовини.
 7. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.
 8. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

8 клас

1- Періодична система хімічних елементів ( довга і коротка форми).

2. Моделі атомів (віртуальні 3D).

 1. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).
 1. Моделі кристалічних граток  різних типів. 5.
 2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.
 3. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль ( або однакової кількості речовини).
 4. Зразки оксидів.
 5. Взаємодія кислотних і основних оксидів із водою.
 6. Зразки кислот.
 7. Хімічні властивості кислот.
 8. Зразки основ.
 9. Хімічні властивості лугів.
 10. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.
 11. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.
 12. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.
 13. Зразки солей.
 14. Хімічні властивості солей
 15. Взаємодія кальцій оксиду з водою,дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в  розчин, що утворився.

9 клас

 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота).

Реакції обміну між електролітами у водних розч