Реакція нейтралізації/The neutralization reaction

Реакція нейтралізації – це взаємодія двох їдких речовин  – кислоти і лугу – в результаті якої утворюються нейтральні речовини – сіль і вода. Наприклад, НCl + NaOH = NaCl + H2O;    

Коли хімічні терміни пояснює хімік і нехімік/ Chemical terms explained by chemist and non-chemist

Хімік: Альдегід – це органічна сполука, що містить альдегідну групу – СНО. Нехімік:  Альдегід – це екскурсовод по арабських країнах.))) Хімік: 2. Урати – це солі сечової кислоти. Нехімік: Урати – це солі веселих кислот.))) Хімік: 3. НАДФ – це НікотинамідАденінДинуклеотидФосфат — в клітинах живих організмів є каталізатором  окисно-відновних реакцій (тобто …

Ознаки хімічних реакцій/ Characteristics of chemical reactions

Хімія вивчає речовини та їх перетворення. Перетворення речовин проходить під час хімічних реакцій. Коли ж можна стверджувати, що хімічна реакція відбулась??? Для цього хіміки виокремили основні ознаки усіх хімічних реакцій (хімічних явищ). Якщо хоча б одна характеризує явище, що ви спостерігаєте – отже, проходить хімічне перетворення (хім. реакція). 5 основних ознак …