Алгоритм написання електронних і графічних електронних формул атомів/ Algorithm for electronic and graphic electronic atomic formulas generation

Припустимо, у вас є завдання: “Написати електронну і графічну електронну формулу для атома Na”. Для початку пригадаємо, що Атом – це найменша електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього Розглянемо покрокові етапи – як виконувати це завдання. 1. Визначаємо місце заданого …

Алгоритм визначення валентності елементів. Algorithm for finding valence of chemical elements

1. Визначаємо валентність елемента, що може мати лише одну валентність і яку ми точно знаємо (найчастіше це Оксиген (ІІ) і Гідроген (І)). 2. Записуємо відому валентність елемента над його символом у формулі. Наприклад, І Н2О 3. Шукаємо валентність другого елемента за правилом:- число атомів елемента з відомою валентністю множимо на його …

Алгоритм складання формул за відомою валентністю. (визначення індексів у формулі). Algorithm for making formulas by given valence (finding the index in the formula)

1. Ми знаємо валентності елементів у сполуці, тепер потрібно знайти для них найменше спільне кратне (тобто число, яке можна поділити на ці два числа-валентності). Наприклад, І   ІІ К О         спільне кратне = 2, 2ділимо на І = 2, 2 ділимо на ІІ = 1. 2. Записуємо …

Алгоритм знаходження відносної молекулярної маси. Algorithm for finding relative molecular mass

1.Mr — відносна молекулярна маса. Записуємо в дужках формулу сполуки, відносну молекулярну масу якої будемо шукати Наприклад, Mr(Н2О) Розписуємо, які саме обрахунки будемо проводити Наприклад, Mr(Н2О) = 2 *Аг(Н) + Аг(О). 3.Підставляємо у формулу значення атомних мас елементів із періодичної системи Наприклад, Mr(Н2О) = 2 *Аг(Н) + Аг(О) = 2*1+16= 18. Більш складно …

Алгоритм розв’язування задач за хімічними формулами. Solution algorithm on chemical formulas

Уважно читаємо умову задачі і записуємо Дано. Записуємо, що потрібно знайти (m(H2O) – ?. V(H2O) – ?. n(H2O) -?) Записуємо формулу (формули),  за якими будуть вестись обрахунки. – Як знати, яку формулу писати? – Якщо в задачі необхідно знайти масу – n(H2O) = m(H2O)/ М(H2O), звідси m(H2O) = n(H2O) * М(H2O) …

Алгоритм розв’язування задач за рівнянням реакції. Solution algorithm on chemical equation

1. Уважно читаємо умову задачі, записуємо Дано і що потрібно знайти. 2. Записуємо рівняння реакції, згідно умови задачі. 3. Вносимо у рівняння величини, що дані у задачі (масу, обєм, кількість речовини) над відповідними речовинами. Над речовиною, величину якої потрібно знайти ставимо – х. 4. Записуємо формули, які будемо використовувати. 5. Якщо …