Побутові назви хімічних речовин, які має знати кожен Trivial names of chemical substances everyone must know

Дана стаття відредагована і скорочена. Нижче наведені формули речовин, котрі вивчаються в школі. Стаття з хімічними формулами сполук, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, буде оприлюднена як окремий матеріал. Азот – N2 Аміак – NH3 Аміачна селітра – NH4NO3 Бертолетова сіль – KClO3 Бурий газ – NO2 Водень – H2 Вуглекислий …