Потренуємось!!! Завдання по темі “Кисень”

Складіть і прочитайте хімічні рівняння таких реакцій: а) взаємодіїї Карбону й Гідрогену з утворенням метану (СН4); б) взаємодії Гідрогену з Хлором з утворенням гідроген (І) хлориду                                               Розставте коефіцієнти й прочитайте хімічні рівняння за такими схемами:                        а) РЬ + 02 —»  РЬО; б) Аg + S—» Аg2S; в) Н2 + F2 …