Кислоти у нашому житті. Acids in our life

Усі кислоти крім силікатної – Н2SiO3, розчиняються у воді (часто у необмежених кількостях і зі значним виділенням тепла). НNO3 – нітратна (азотна) кислота належить до летких кислот – тобто таких, що здатні переходити в газоподібний стан за мінімального тепла. Усі леткі кислоти мають запах. Тверді речовини: Н2SiO3 – метасилікатна; H3PO4 – …

Формули неорганічних кислот Formulas of inorganic acids

 Суміші кислот: “Царська водка” – 3HClk.+ HNO3k. Меланж – H2SO4k. + HNO3k. Найпоширеніші кислоти:  Борна (ортоборатна, сассолін) – H3BO3 Бромідна – HBr Гіпохлоритна – HClO Йодидна – HI Карбонатна – H2CO3 Кислота Каро – H2SO3 (O2) Манганатна – H2MnO4 Метаалюмінієва – HAlO2 Метаборатна – HBO2 Нітратна (азотна) – HNO3 Нітритна – …