Контрольна робота з хімії у 8 класі (І семестр)

Варіант І І рівень Ковалентним називається зв’язок, що утворюється: а) йонами; б) спільною електронною парою; в) йонами та спільною електронною парою. Валентність атома Оксигену в оксидах дорівнює: а) ІІ; б) І; в) 0. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____. ІІ рівень …