Алгоритм написання йонно-молекулярних рівнянь. Algorithm for ion-molecular equations generation

Визначаємо, котра з речовин у рівнянні не буде дисоціювати (розпадатися на йони). Al2(SO4)3 + BaCl2 = AlCl3 + BaSO4   ( BaSO4–  випадає в осад, не дисоціює) Розставляємо коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції. Al2(SO4)3 + 3BaCl2 =2 AlCl3 + 3BaSO4 – молекулярне рівняння Починаємо розписувати усі речовини з рівняння, що дисоціюють на …

Алгоритм складання електронного балансу Algorithm for making electronic balance

Визначаємо ступені окиснення (С.О.) усіх елементів у хімічному рівнянні реакції. 1.1.             Пам’ятаємо, що С.О. простих речовин завжди дорівнюють нулю. Наприклад, Н2 0, О20, Са0  і т.п. Прості речовини – містять атоми лише одного хімічного елемента. 1.2.            С.О. елементів у складних речовинах фактично дорівнює їх валентності. 1.3.            Метали переважно відновники, тому мають …