Алгоритм написання електронних і графічних електронних формул атомів/ Algorithm for electronic and graphic electronic atomic formulas generation

Припустимо, у вас є завдання: “Написати електронну і графічну електронну формулу для атома Na”. Для початку пригадаємо, що Атом – це найменша електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього Розглянемо покрокові етапи – як виконувати це завдання. 1. Визначаємо місце заданого …

Контрольна робота з хімії у 8 класі (І семестр)

Варіант І І рівень Ковалентним називається зв’язок, що утворюється: а) йонами; б) спільною електронною парою; в) йонами та спільною електронною парою. Валентність атома Оксигену в оксидах дорівнює: а) ІІ; б) І; в) 0. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____. ІІ рівень …

Алгоритм розв’язування задач за хімічними формулами. Solution algorithm on chemical formulas

Уважно читаємо умову задачі і записуємо Дано. Записуємо, що потрібно знайти (m(H2O) – ?. V(H2O) – ?. n(H2O) -?) Записуємо формулу (формули),  за якими будуть вестись обрахунки. – Як знати, яку формулу писати? – Якщо в задачі необхідно знайти масу – n(H2O) = m(H2O)/ М(H2O), звідси m(H2O) = n(H2O) * М(H2O) …

Алгоритм розв’язування задач за рівнянням реакції. Solution algorithm on chemical equation

1. Уважно читаємо умову задачі, записуємо Дано і що потрібно знайти. 2. Записуємо рівняння реакції, згідно умови задачі. 3. Вносимо у рівняння величини, що дані у задачі (масу, обєм, кількість речовини) над відповідними речовинами. Над речовиною, величину якої потрібно знайти ставимо – х. 4. Записуємо формули, які будемо використовувати. 5. Якщо …