Потренуємось!!! Завдання по темі “Кисень”

Складіть і прочитайте хімічні рівняння таких реакцій: а) взаємодіїї Карбону й Гідрогену з утворенням метану (СН4); б) взаємодії Гідрогену з Хлором з утворенням гідроген (І) хлориду                                               Розставте коефіцієнти й прочитайте хімічні рівняння за такими схемами:                        а) РЬ + 02 —»  РЬО; б) Аg + S—» Аg2S; в) Н2 + F2 …

Алгоритм визначення валентності елементів. Algorithm for finding valence of chemical elements

1. Визначаємо валентність елемента, що може мати лише одну валентність і яку ми точно знаємо (найчастіше це Оксиген (ІІ) і Гідроген (І)). 2. Записуємо відому валентність елемента над його символом у формулі. Наприклад, І Н2О 3. Шукаємо валентність другого елемента за правилом:- число атомів елемента з відомою валентністю множимо на його …

Алгоритм складання формул за відомою валентністю. (визначення індексів у формулі). Algorithm for making formulas by given valence (finding the index in the formula)

1. Ми знаємо валентності елементів у сполуці, тепер потрібно знайти для них найменше спільне кратне (тобто число, яке можна поділити на ці два числа-валентності). Наприклад, І   ІІ К О         спільне кратне = 2, 2ділимо на І = 2, 2 ділимо на ІІ = 1. 2. Записуємо …

Алгоритм знаходження відносної молекулярної маси. Algorithm for finding relative molecular mass

1.Mr — відносна молекулярна маса. Записуємо в дужках формулу сполуки, відносну молекулярну масу якої будемо шукати Наприклад, Mr(Н2О) Розписуємо, які саме обрахунки будемо проводити Наприклад, Mr(Н2О) = 2 *Аг(Н) + Аг(О). 3.Підставляємо у формулу значення атомних мас елементів із періодичної системи Наприклад, Mr(Н2О) = 2 *Аг(Н) + Аг(О) = 2*1+16= 18. Більш складно …

Алгоритм складання хімічних формул речовин за відомими масовими частками елементів. Algorithm for making of chemical formulas of substances by given mass contents of elements

Уважно читаємо умову задачі, записуємо Дано та що знайти (зазвичай, дані масові частки елементів у сполуці та її загальна маса). Записуємо основну формулу за якою шукаємо масові частку елементів у складній речовині. Із загальної формули виводимо формулу для знаходження кількості атомів елемента у складній речонині – n(Е). Наприклад,   (1) звідси …