Про що говорить періодична система Д.І. Менделєєва.

 

Хоч хімію проходять, у школі усі, але не усі розуміють – наскільки багато інформації можна отримати лише глянувши на табличку Менделєєва.

Спробуємо розібратися, що показує кожен квадратик періодичної системи (ПС).

Хімічний елемент Натрій у періодичній системі
Хімічний елемент Натрій у періодичній системі

Почнемо з елементарного і продовжимо складним на прикладі Натрію (Na) і Фтору (F):

Кожна клітинка ПС містить окремий елемент.

Будь-який елемент знаходиться у певному періоді і групі.

 • -Na – 3 період (малий), І група (головна підгрупа)
 • F – 2 період (малий), VII група (головна підгрупа)
 • Порядковий номер дорівнює кількості електронів, протонів, заряду ядра атома та протонному числу.

  Хімічний елемент Флуор у періодичній системі
         Хімічний елемент Флуор у   періодичній системі
 • Na – 11 – порядковий номер, к-сть е, р+, Z – заряд ядра, протоне число;
 • F – 9   – порядковий номер, к-сть е, р+,  Z, протоне число.

Номер групи, в якій знаходиться елемент дорівнює к-сті електронів на останньому енергетичному рівні атома елемента.

 • Na – знаходиться у І групі – отже к-сть електронів на останньому рівні – 1.
 • F – знаходиться у VII групі – отже к-сть електронів на останньому рівні – 7.

Номер періоду визначає кількість енергетичних рівнів

 • Na – знаходиться у 3 періоді– отже к-сть енергетичних рівнів – 3.
 • F – знаходиться 2 періоді– отже к-сть енергетичних рівнів – 2.

Усі елементи побічних підгруп метали.

Елементи І групи (головної підгрупи) – лужні метали – дуже активні речовини..

 • Na – лужний метал.

Усі елементи ІІ групи (головної підгрупи) – лужно-земельні метали – активні речовини.

Усі елементи  VІ групи (головної підгрупи) – халькогени.

Усі елементи  VІІ групи (головної підгрупи) – галогени.

Усі елементи  VІІІ групи (головної підгрупи) – інертні гази.

Якщо провести діагональ від Алюмінію до Астату – знизу будуть метали, а зверху – неметали.

Радіус атома у групі зверху до низу зростає.

Радіус атома у періоді зліва на право зменшується.

Зміна радіусів атомів у групах і періодах
                                             Зміна радіусів атомів у групах і періодах

Якщо в елемента на останньому рівні 8 електронів – він майже ні з чим не реагуватиме за звичайних умов.

Чим менше електронів на останньому енергетичному рівні, тим сильніше металічні властивості.

У групах енергія іонізації зверху до низу – зменшується.

У періодах енергія іонізації зліва направо – збільшується.

Зміна енергії йонізації у періодах і групах
                                   Зміна енергії йонізації у періодах і групах