Формули неорганічних кислот

 Суміші кислот:

“Царська водка” – 3HClk.+ HNO3k.

Меланж – H2SO4k. + HNO3k.

Найпоширеніші кислоти: 

Борна (ортоборатна, сассолін) – H3BO3

Бромідна – HBr

Гіпохлоритна – HClO

Йодидна – HI

Карбонатна – H2CO3

Кислота Каро – H2SO3 (O2)

Манганатна – H2MnO4

Метаалюмінієва – HAlO2

Метаборатна – HBO2

Нітратна (азотна) – HNO3

Нітритна – HNO

Ортоалюмінієва – H3AlO3

Ортофосфатна (фосфатна) – H3PO4

Перманганатна – HMnO4

Перхлоратна – HClO4

Селенова – H2SeO4

Силікатна (метасилікатна ) – H2SiO3

Сульфатна – H2SO4

Сульфідна – H2S

Сульфітна – H2SO3

Тетраборатна – H2B4O7

Тетрахлороауратна – H[AuCl4 ]

Фторидна (плавикова) – HF

Хлоратна – HClO3

Хлоридна – HCl

Хлоритна –  HClO2

Хроматна – H2CrO4

Ціанідна (синильна) – HCN